50505050505050505050

شرایط خرید

شما ميتوانيد پس از بازديد از وبسايت و انتخاب محصول مورد نظر خود خريد خود را به صورت آنلاين و از طريق کارت هاي عضو شبکه شتاب انجام دهيد

پس از اينکه وجه به حساب فروشگاه واريز گرديد کالاي مورد نظر شما  به آدرس شما ارسال خواهد شد.

 مشتریان ساکن تهران ميتوانند محصول مورد نظرخودرا تلفني از فروشگاه خريد نموده و تسويه را پس از دريافت کالا به پيک فروشگاه پرداخت نمایند.  هزینه پیک به عهده مشتری میباشد.

شرايط فوق براي مشتريان شهرستان میسر نبوده و جهت خرید از شهرستان فقط یا به صورت آنلاین و یا واریز به حساب میسر میباشد.


حسین پور عباس

شماره حساب:0309595980009 بانک ملی

شماره کارت:6037997202799160 بانک ملی