50505050505050505050

ضمانت اصالت کالا

اطلاعاتی که در سایت جین شانل برای کمک به انتخاب درست کالا و درباره کیفیت واقعی محصول است.  ما با دقت تلاش می‌کنند تا در خصوص هر نوع پوشاکی که در سایت به فروش می‌رسد، اطلاعات دقیقی شامل انواع جنس پارچه  استحکام پارچه، شیوه نگهداری آن و سایر موارد مرتبط ارائه کنند.

تمامی تصاویر ارائه شده از محصولات از خود کالا تهیه شده و از هرگونه بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی محصول خودداری می‌شود تا مشتریان بتوانند به درستی محصول موردنظر خود را انتخاب کنند.